DESATERO BUDOUCÍHO „ŠKOLKÁČKA“ - DÍTĚTE DOCHÁZEJÍCÍHO DO

MŠ aneb „Těším se do školky a už jsem zvládl/a tyto dovednosti“:

 

* znám své jméno a vím, kde bydlím

* orientuji se v rámci své rodiny – znám její jednotlivé členy

* mám osvojeny základní znalosti o svém těle,

  umím se na něm orientovat /hlava, ruce, břicho, nohy/

* poznám si svoje oblečení a všechny věci mám podepsané!!!

* umím se obléknout a svléknout

* umím si obout a zout papuče, boty

* umím si umýt ruce

* samostatně používám ručník

* nepoužívám v průběhu dne nebo odpoledního odpočinku pleny

* umím používat WC /nepoužívám nočník/

* umím si utřít nos, vysmrkat se, používat papírové kapesníky

* aktivně hlásím své potřeby

* nepoužívám v MŠ dudlík ani při usínání

  /mnohem lepší kamarád je plyšový  muchlík/

* sedím při jídle u stolu

* umím pít z hrnečku

* umím sám/a jíst lžící /rodiče mě nekrmí!/

* při obědě jím nejen polévku, ale i hlavní jídlo

* umím ukusovat z půlky krajíčku chleba

  /včetně kůrky, rodiče mi pečivo nekrájí na dílky!/

* jsem zvyklý/á na pestré složení stravy

* zvládám déletrvající chůzi /rodiče mě nevozí všude autem nebo na kočárku/

* umím manipulovat s předměty

  /stavím kostky, hraji si se stavebnicemi a mozaikami…/

* kreslím a čmárám pastelkami, svůj výtvor pojmenuji

* umím být chvíli sám a bez svých blízkých

* přizpůsobím se novým podmínkám: pobytu ve větším kolektivu, pobytu

  v novém prostředí, pobytu v rušnějším prostředí…

* jsem rád/a s ostatními dětmi

* umím vyjádřit své potřeby a přání /poprosit, poděkovat, pozdravit/

* ukládám hračky či pracovní pomůcky na místo, které je k tomu určeno

* chovám se bezpečně v rámci svých rozumových schopností

* navazuji mluvní a oční kontakt při komunikaci

* orientuji se v jednoduchých pokynech, v krátkém vyprávění

* reprodukuji krátké písničky, říkanky, popíšu obrázek 

Všechny uvedené dovednosti a znalosti zajistí Vašemu dítěti při vstupu do mateřské školy pocit jistoty a bezpečí, vytváří základ sebedůvěry a dítě se ve školce cítí lépe.

…nestrašte dítě školkou!!! Na školku se má dítě těšit a ne z ní mít strach!