Projekt č.

CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000522

ZVÝŠENÍ KAPACITY PRIMA ŠKOLKY HRANICE
byl spolufinancován Evropskou unií

Hlavním cílem projektu byla podpora infrastruktury pro
předškolní vzdělávání. Investiční projekt s cílem vybudovat
novou, moderní MŠ s bezbariérovým přístupem a přírodní zahradou s herními prvky
byl realizován v roce 2017. Díky projektu došlo k vybudování zařízení s kapacitou 70 dětí,
z čehož 10 dětí ve věku do 3 let. Projektem byla řešena nedostatečná
kapacita předškolních zařízení na území města Hranice.

SPOLEČNÉ FOCENÍ

V pondělí 28.5. se ve školce fotíme dle následujícího časového harmonogramu:

8.15 Pulci, 8.30 Světlušky, 8.45 Bodlínci, 9.15 Smajlíci, 10.00 focení předškoláků na školní tablo, 11.00 - 12.00 focení se sourozenci.

Pokud chce rodič společnou fotku s mladším sourozencem, nahlaste zájem třídní učitelce a dohodněte si přesný čas focení.

ZÁPIS do Prima školky

Zápis do Prima školky na školní rok 2018/2019 se koná ve dnech 11. a 12.4.2018.

Rodiče s dětmi jsou zváni na konkrétní termín prostřednictvím e-mailové pozvánky na základě již podané přihlášky k předškolnímu vzdělávání.

V tuto chvíli jsou pozvánky odeslány.

Těšíme se na viděnou za pár dní.

Aktualitky

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ZAHRADA

21.11.2014 10:53

VĚTRNÍKOVÝ DEN

19.11.2014 17:55

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO V PRIMA ŠKOLCE

08.11.2014 16:47

Poslední lekce plavání

03.11.2014 08:01

Divadlo Kocour Modroočko 3.11.

31.10.2014 12:33

 

Jednou z priorit Prima školky je dobře děti připravit na vstup do školy. Je naším závazkem vést tuto přípravu tak, aby děti zvládly nejen školní povinnosti a vše co je s tímto náročným obdobím spojeno, ale především také situace a překážky, které je čekají v běžném životě. Mimo jiných vzdělávacích prostředků a metod používáme pracovní sešity Kuliferda nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.

PROJEKTY:

Od roku 2013 je Prima školka zapojena do celonárodního projektu "Celé Česko čte dětem". Nejen společnými aktivitami ve školce jako je pravidelné odpolední předčítání z kvalitních dětských knih pedagogy a ostatním personálem školky, četbou rodičů, seniorů a dalších veřejných osob, spoluprací s městskou knihovnou, knihkupectvími, novinovou redakcí, tiskárnami a řadou institucí se snažíme vzbudit u dětí zájem o knihu a její hodnotu. Zapojením do této akce bychom chtěli vtáhnout děti a jejich rodiče do pravidelného hlasitého čtení, které se bohužel v dnešním přetechnizovaném světě vytrácí.

Milí rodiče, babičky a dědečkové, pojďte s námi to zkusit změnit!!!!! Čas letí a společné čtení není jen o výběru a poslechu knihy, ale může vám dát mnohem víc...

O projektu si můžete přečíst na www.celeceskoctedetem.cz.

Prima školka je členem celostátní sítě mateřských škol "Mrkvička". Jako její člen usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení environmentální /ekologické/ výchovy do každodenního života školky ve smyslu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a Metodického pokynu MŠMT k EVVO ve školách a školských zařízeních č.j. 16745/2008-22.

A co to v praxi znamená? Kam svým zájmem v praxi směřujeme? Jaké máme cíle?

  •  děti vnímají své okolí jako nedílnou součást života a mají zájem o dění kolem sebe,
  • všímají si souvislostí a zákonitostí přírody, ctí ji, chrání a tento vztah staví do popředí žebříčku svých hodnot,
  • vnímají a ctí tradice naší země,
  • chápou důsledky chování svého i ostatních lidí k ochraně Země, ctí život každé jedinečné bytosti,
  • takové dítě je spokojené a vnímavé, přiměřeně citlivé k pozitivnímu či negativnímu dění kolem sebe, 
  • učí se přirozeně chovat s ohledem a taktem k živé i neživé přírodě tak, že pro každé dítě odcházející z naší školky je toto konání samozřejmostí.

 Anebo ve zkratce:  "Nechceme chránit přírodu. Chceme vytvořit svět, ve kterém příroda nebude potřebovat ochranu."

Pro zvědavce více na www.pavucina-sev.cz