INFORMATIVNÍ SCHŮZKA RODIČŮ O PROVOZNÍCH ZMĚNÁCH SOUVISEJÍCÍCH S NAVYŠOVÁNÍM KAPACITY PRIMA ŠKOLKY

03.04.2017 05:46

Vedení MŠ již několik měsíců pracuje na projektu, který je spolufinancován Evropskou unií, a má zajistit navýšení kapacity Prima školky.

Vzhledem k tomu, že cíle tohoto projektu by měly být naplněny již od září 2017, jsou rodiče zváni

v pondělí 10.4.2017 v 16.00 hodin k posezení, kde budou sděleny všechny skutečnosti s tímto související.

Účast jednoho rodiče je nezbytná.

Programem schůzky je také objasnění prázdninového povozu a školka v přírodě.

 

 

Zpět