Informativní schůzka rodičů

01.09.2017 22:39

Schůzka rodičů k organizaci nového školního roku 2017/2018 se koná ve středu 6.9. v 15.30 hodin /netýká se rodičů nově zapsaných dětí/ ve třídě Smajlíků. 

Program schůzky:

  • informace o stěhování MŠ do nových prostor 
  • organizace nového školního roku, oznámení změn
  • legislativa povinné předškolní docházky
  • informace k organizaci plaveckého kurzu a logopedie v MŠ
  • zápis do zájmových kroužků
  • zjišťování potřeb rodičů k otázce: hromadného svozu dětí, délce provozní doby a případné náplně zájmových aktivit pro děti v odpoledních hodinách provozu MŠ
  • ve 2. části programu budou sděleny informace ke vzdělávání v bilingvní třídě
Zpět