Informativní schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí

01.09.2016 05:45

Informativní schůzka rodičů se koná 5.9.2016 v 15.30 hodin

Účast jednoho zákonného zástupce je nutná vzhledem k projednání bezpečnostních předpisů provozu MŠ a dalších organizačních a provozních záležitostí. 

Zpět