JARNÍ PLAVECKÁ ŠKOLIČKA

17.02.2017 05:27

 

Od března zahajujeme další cyklus plavací školy.

Termín konání: vždy ve středu v čase 10.00 – 11.00 hodin, poslední 3 lekce v čase 9.00 – 10.00 hodin

Počet lekcí: 10

Odjezd: v 9.30 hodin

Děti potřebují: podepsané plavky a ručník, pití v platové lahvi, hřeben a holčičky s dlouhými vlasy plaveckou čepici.

Cena: 900 Kč

Platba: bankovním převodem na č.ú. 6300205734/0600 /jako variabilní symbol uveďte osobní číslo dítěte, do poznámky „plavání – příjmení dítěte“/. Platbu proveďte na základě platebního příkazu, kterým vám bude potvrzeno zapsání dítěte.

Předběžnou přihlášku najdete na nástěnce u vchodu. 

Zpět