Logopedická depistáž řečových vad

23.09.2015 10:14

V úterý 29.9. mezi 13.00 - 16.30 hodin v rámci prevence logopedických vad bude provedena školním logopedem paní Mgr. Valentovou depistáž u všech 5-6letých dětí /ve třídě Velikánů a Smajlíků/.

O případné potřebě řečové nápravy budou rodiče následně informováni.

Zájem o zařazení vašeho dítěte do logopedické péče v rámci docházky do školky nahlaste třídní učitelce.

Zpět