Logopedická depistáž

29.09.2016 00:44

V pondělí 3.10.2016 proběhne v MŠ logopedická depistáž. Třídní učitelka následně sdělí rodičům, jestli je u jejich dítěte nutná návštěva logopedické poradny. Rodič se rozhodne a sdělí učitelce, zda bude mít zájem o zařazení do logopedie v rámci docházky do školky nebo zvolí vlastního logopeda. Následně bude vytvořen časový harmonogram návštěv. Čas je nutné domluvit s třídní učitelkou. Přednostně jsou do logopedie zařazovány děti v posledním roce předškolní docházky. 

Logopedická poradna probíhá vždy v pondělí v čase 13.00 - 16.30 hodin pod vedením paní Mgr. Jany Valentové.

Zpět