OTEVŘENÍ ČESKO - ANGLICKÉ TŘÍDY od školního roku 2013/2014

20.08.2013 22:17

Od září 2013 Prima mateřská škola, s.r.o. otevírá novou třídu s výukou anglického jazyka - "Smajlíci".

Jsou zde zařazeny děti dle zájmu rodičů, přednostně děti v posledním roce předškolní docházky a ty, co se účastnily výuky angličtiny prostřednictvím zájmového kroužku v minulém školním roce.

Metodické postupy a školní vzdělávací program česko - anglické třídy:

V prostředí této třídy děti nenásilnou formou, tj. prostřednictvím zpěvu písní, básní, při hrách a ostatních činnostech vstřebávají nové pojmy a fráze v anglickém jazyce a to v průběhu celého dopoledne. Učí se věci kolem sebe nejen pojmenovávat, ale od postupného osvojování konkrétních názvů /např. zmrzlina/ začínají připojovat vlastnosti /velká zmrzlina/ a dostávají se k vyjadřování postojů a schopností /mám rád zmrzlinu/ ke složitějším výrazovým prostředkům. Následně užívají získanou slovní zásobu v praxi.

Veškerá pedagogická činnost se odehrává v souladu se školním vzdělávacím programem školy a je zcela přizpůsobena věkovým a individuálním zvláštnostem dětí předškolního věku. Všechny činnosti respektují 4 základní fáze učení: 1. slyším, vidím, chci to říct, 2. opakuji a automatizuji, 3. reaguji, 4. mluvím.

Skupinu tvoří velmi malý počet dětí /12 - 15/, což umožňuje učiteli individuální přístup a dětem téměř nepřetržitou komunikaci v anglickém jazyce.

Předškolní věk je jedinečné období, kdy si dítě může osvojit i cizí řeč naprosto přirozenou cestou, podobně jako mateřštinu. Později se ji už bude učit daleko složitějším způsobem. Proto přejme dětem hodně zábavy, zajímavých prožitků a krásných chvil strávených s angličtinou...

 

Zpět