PRÁZDNINOVÁ LETNÍ ŠKOLKA 2017

17.04.2017 23:01

Prázdninový provoz školky v letošním roce 2017 je podrobně popsán v přiloženém letáku.

Prima školka bude otevřena 5 týdnů, tj. od 3.7. do 4.8.2017. Po zbytek měsíce srpna bude MŠ z organizačních důvodů uzavřena.

Toto léto nastává v organizaci prázdninového provozu několik změn, a to především:

  • do letní školky mohou být přihlášeny všechny děti včetně děti matek na mateřské dovolené s mladším sourozencem, děti rodičů nezaměstnaných i děti, které nemají trvalé bydliště v Hranicích,
  • provozní doba letní školky je od 7.00 do 17.30 hodin
  • cena tematických týdnů zahrnuje celodenní stravu a pitný režim, jeden celodenní výlet 
  • jsou přijímáni i sourozenci docházejících dětí /do věku 9 let/
  • přihlášku je nutné podat nejpozději do konce dubna /je k vyzvednutí u třídních učitelek/
  • platba na účet MŠ musí být uhrazena nejpozději do 25.5.2017

 

Zpět