PROVOZ ŠKOLKY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

11.04.2016 20:49

V době letních prázdnin je Prima školka 5 týdnů uzavřena, a to v době 18.7. – 19.8.2016. Do konce dubna nahlaste docházku dítěte o prázdninách p. učitelkám v jednotlivých třídách. Výše školného a stravného v prázdninovém provozu je nutné zaplatit do 15.6.2016.

školné

1.000 Kč

č.ú. 6300205734/0600

stravné

410 Kč

č.ú. 10006 – 6300205734/0600

 

Dle školního řádu Prima školky a vzhledem k zapojení Prima školky do harmonogramu prázdninového provozu všech hranických MŠ je docházka o prázdninách pouze pro děti zaměstnaných rodičů.

V době uzavření Prima školky stále platí možnost přihlásit dítě do jiné hranické MŠ. Rozpis prázdninové provozní doby v jednotlivých školkách znázorňuje tabulka níže.

Pozor!!! Na poradě ředitelek MŠ bylo schváleno, že podávání žádostí na prázdninový provoz na dočasně uvolněná místa je možné pouze v týdnu 9. – 13. května 2016.

Docházku v jiných školkách nahlaste přímo ve Vámi zvolené školce.

Informace o platbách školného a stravného se dozvíte v konkrétní MŠ. 

Zpět