Rozhodnutí o přijetí dítěte do bilingvní třídy od škol. roku 2016/2017

27.06.2016 00:00

Rozhodnutí o zařazení dítěte do bilingvní třídy od školního roku 2016/2017 na základě podané přihlášky je k vyzvednutí u ředitelky MŠ.

Děti jsou do této třídy zařazovány na základě kritérií o přijetí, se kterými byli rodiče seznámeni při podání písemné žádosti.

Kritéria pro přijetí dítěte:

1./ úroveň komunikačních dovedností, případná četnost řečových vad

2./ úroveň sluchové analýzy

3./ počet let předškolní docházky

4./ věk dítěte

 

Zpět