Schůzka rodičů

02.09.2016 09:53

V pondělí 5.9.2016 v 15.30 hodin se koná schůzka rodičů, kde budou projednány provozní záležitosti MŠ, bezpečnostní předpisy, organizační záležitosti režimu dne v jednotlivých třídách, školní vzdělávací program, zápis do zájmových kroužků apod. Účast jednoho rodiče nutná. 

Zpět