ZÁPIS DO BILINGVNÍ TŘÍDY

21.03.2017 05:47

Ve dnech 21. - 28.3.2017 probíhá zápis již docházejících dětí do bilingvní třídy na následující školní rok 2017/2018.

V těchto dnech je možné vyzvednout si u třídních učitelek přihlášku. Sběr přihlášek probíhá do do 31.3.2017.

Zpět