Plán akcí

 

Součástí školního vzdělávacího programu je řada akcí a aktivit, které se konají v průběhu roku v závislosti na ročním období a aktuální nabídce organizací, se kterými Prima školka spolupracuje, např.:

 

 • adaptační program /zvykání/ nových dětí s rodiči na začátku školního roku
 • různá divadelní a kulturní představení ve školce i v divadlech v okolí
 • kurzy plavání
 • tenisová školička
 • "Zamykání lesa" - odpoledne s rodiči
 • "Drakiáda" - odpoledne s rodiči
 • pečení a zdobení vánočních perníčků a velikonočního beránka
 • vánoční dílnička - odpoledne s rodiči /tvoření vánočních ozdob.../
 • Mikulášská nadílka ve školce
 • vánoční besídka /program pro rodiče/
 • lyžařská školička
 • tématicky směřované akce s neziskovými organizacemi, centry ekologických aktivit a Střední lesnickou školou v Hranicích
 • sněhulákový den
 • ozdravná kúra v solných jeskyních
 • dětský karneval
 • návštěvy základních škol, knihovny, dopravního hřiště a podobných organizací
 • exkurze do odborných pracovišť
 • program v Domu dětí a mládeže v Hranicích
 • velikonoční malování vajíček - odpoledne s rodiči /velikonoční dílna/
 • "Den země"
 • "Slet čarodějnic" - odpoledne s rodiči
 • "Otvírání studánek" - odpoledne s rodiči
 • "Zelená, žlutá, červená" - akce na cyklo prostředcích
 • školka v přírodě
 • letní besídka /program pro rodiče/
 • noc ve školce se skřítkem Knihovníčkem
 • výlety do Zoo, botanické zahrady, okolních farem apod.
 • turistické výlety do okolí
 • a spousta dalších...