Organizace prázdninového provozu školky v letošním roce 2018 je podrobně popsán v přiloženém letáku.

Prima školka bude zavřena pouze 2 týdny /první a poslední prázdninový týden/, tj. od 2.-6.7.2018 a 27.-31.8.2018. 

Do letní školky mohou být přihlášeny všechny děti, které jsou řádně zapsány k docházce do MŠ.

- provozní doba letní školky je od 7.00 do 17.00 hodin

- cena tematických týdnů zahrnuje celodenní stravu a pitný režim, jeden celodenní výlet, výtvarný materiál a další pomůcky k tvoření 

- jsou přijímáni i sourozenci docházejících dětí /do věku 9 let/

- přihlášku je nutné podat nejpozději do 18.5.2018 /je k vyzvednutí u třídních učitelek, ředitelky MŠ/

- platba má být provedena do 14 dnů od podání přihlášky na účet MŠ, tj. 6300205734/0100

V případě volné kapacity jsou místa nabídnuta dětem z ostatních školek a škol.

Časový harmonogram, program a ceník najdete zde.  

 

 

letni_skolka_7_2018 letni_skolka_8_2018 prihlaska