Režim dne

·  jestliže je dítě nemocné, je nutné ho odhlásit nejpozději do 7.45 hod. daného dne, v opačném případě mu bude denní strava nahlášena

 

 

 

režim ve třídě "Malošci"

 

 6,30   -    9,45      režimově řízené činnosti

                            /hygiena, pohybová chvilka/

                            činnostní a prožitkové učení na elipse

 9,45   -   11,00     pobyt venku /pohybové hry a aktivity/

11,15   -  11,45     oběd

12,00   -  13,45     klidové a relaxační činnosti

13,45   -  14,00     odpolední svačina

14,20   -  16,30     volné hry dětí, individuální činnost

 

 

 

 

režim ve třídě "Velikáni"

 

 6,30   -      9,45     režimově řízené činnosti  

                             /hygiena, pohybová chvilka, svačinka/

                             činnostní a prožitkové učení na elipse

 9,45   -    11,30     pobyt venku /pohybové hry a aktivity/

11,30   -   12,00     oběd /hygiena - čištění zubů/

12,20   -   14,00     klidové relaxační činnosti, předškolní příprava                           

14,00   -   14,15     odpolední svačina

14,20   -   16,30     volné hry dětí, zájmové činnosti, individuální činnost

 

 

 

 

 

 

režim ve třídě "Smajlíci"

 

 6,30   -      9,00     režimově řízené činnosti  "Circle time"  

 9,00   -      9,15     svačina, hygiena

 9,15   -    10,00     činnostní a prožitkové učení na elipse

                             "Education in English"                                            

10,00   -   12,00     pobyt venku /pohybové aktivity/

12,00   -   12,30     oběd /hygiena - čištění zubů/

12,45   -   13,15     klidové relaxační činnosti, předškolní příprava                           

13,15   -   14,00     zájmové činnosti

14,00   -   14,15     odpolední svačina

14,20   -   16,30     volné hry dětí, individuální činnost