ZÁJMOVÉ KROUŽKY

     

DEN KROUŽEK VEDOUCÍ ČAS MÍSTO
PONDĚLÍ
 Angličina hrou

Pavla Václavíková

13.15 -14.00 Smajlíci
  "Notička " (hra se zobcovou flétnou) Edita Bílá 13:00- 14:30 Pulci
ÚTERÝ
"Paletka" /výtvarné a keramické tvoření 
Naďa Kolaříková 12.30 -14.00 Pulci
STŘEDA Angličtina hrou 

Pavla Václavíková

13.15 -14.00 Pulci
 
"Rytmínek" /taneční a stepařské kreace
Veronika Hlavinková 14.30 -15.30 Smajlíci
ČTVRTEK "Všeználek" /přírodovědecko-badatelský Jarmila Ohlídalová 13.00 -14.00 Bodlínci
PÁTEK Divadélko (rozvoj řečových dovedností) Naďa Kolaříková 14.30 -15.15 Bodlínci
 
Sportík 
Karolína Hanzelková 13.00 -14.00 SC Naparia

Pozor!!!

V harmonogramu konání kroužků je změna - Notička a divadélko se koná v novém termínu.

 

Nově otevíráme další sportovní kroužky v odpoledních hodinách:

 Floorbal - úterý 15.00 – 16.00 hodin SC Naparia

 Zumba – čtvrtek 15.00 – 16.00 hodin SC Naparia

 Cena na pololetí: 300 Kč. O přihlášku si řekněte třídní učitelce.

CO MŮŽETE OD KROUŽKŮ OČEKÁVAT??

 

VŠEZNÁLEK

Rádi přivítáme všechny děti, které stále něco zkoumají, prohlížejí a bádají. Při našem poznávání nevynecháme ani nejmenšího živočicha v přírodě či zdánlivě obyčejné věci kolem nás. Určitě si také jako správní vědci vyzkoušíme zajímavé pokusy a třeba si něco vyrobíme. Pokud si myslíte, že by vás právě takové objevování bavilo, pak se přihlaste do našeho kroužku.

 

SPORTÍK

 

Zastáváte názor, že pohyb je jednou ze základních potřeb dítěte a tím i důležitým prostředkem dětského objevování světa? ANO…pomáhá dítěti ovládat nejen sama sebe, ale i svět kolem. Pohyb je prostředkem seznamování se s prostředím, prvním učením a ovládání svého těla. Pomocí pohybu získává dítě sebevědomí, učí se vzájemné spolupráci a hrát fair play. K dispozici nám bude nedaleké Sportovní centrum Naparia.

 

Tak neváhejte a své dítě přihlaste.. 

 

"KLADÍVKO A HOBLÍK" aneb vraťme se k řemeslu

Koná se: v prostorách SSI Schafer,periodicky 1x za měsíc /pátek dopoledne/
Vedoucí kroužku: zaměstnanec firmySchafer, doprovod učitelky ze školky
 
Vlivem médií se dnešní děti stále více vzdalují přírodě, ubývá přirozeného pohybu a s tím se vytrácí možnost setkat se s manuální prací. Prostřednictvím těchto setkání řemeslné práce dáváme dětem možnost k rozvoji jemné motoriky a konstruktivního myšlení.      
 
 
 

VÝTVARNĚ - KERAMICKÝ KOUŽEK PALETKA

Myslíte si, že má vaše dítě výtvarný talent a bylo by dobré jej rozvíjet? Třeba se v něm skrývá umělec, který  by si jednou mohl otevřít galerii! Náš výtvarně-keramický kroužek je pro něj to pravé! Výuka práce s keramikou dětem zdokonaluje jemnou motoriku a fantazii.

Naučí se malovat, kreslit, míchat barvy a získá správnou techniku potřebnou pro jeho další výtvarný vývoj. V keramice dostane možnost modelovat z keramické hlíny a vyrábět spoustu zajímavých výrobků, které si může glazovat a následně vypálit v keramické peci. 

 

RYTMÍNEK

Taneční kroužek je určen pro všechny holky a kluky, kteří mají rádi pohyb a rytmus vlní jejich tělem. Během celého roku se zde budeme snažit zábavným způsobem naučit správné držení těla, základy rytmiky a tance. Děti budou pohybem ztvárňovat například zvířátka i vlastní emoce, naučí se tanec sladit s hudbou, nebo si jednoduchý rytmus vytvořit pomocí vlastního těla. Budeme společně pracovat jak na individuálním projevu, tak na spolupráci ve skupině. Jednotlivé lekce budou pestré, aby se děti vždy mohly těšit na něco nového, ale zároveň se opřít o známá cvičení. V některých hodinách se budeme zabývat specifickým druhem tance, a to stepem. Výstupem budou pohybové říkanky a originální dětské taneční choreografie, které veřejnosti, především natěšeným rodičům, předvedeme na vystoupeních a besídkách.

 

NOTIČKA 

V „Notičce“ se seznámíme se zobcovou flétnou, co by jednoduchým hudebním nástrojem. Děti budou navštěvovat kroužek po menších skupinkách, protože lekce je vedena hravou formou a společné hrové činnosti střídá individuální hra každého dítěte.

Nejde nám o to, aby děti přehrály celá cvičení, ale aby se především naučily správně dýchat, flétnu správně držet, aby byly u hry uvolněné, prohloubíme také svůj smysl pro rytmus a melodii a seznámíme se s kamarády notičkami Amálkou, Edouškem a dalšími.

Kroužek může být i průpravou k další hře na ZUŠ.

 

 

DIVOHRÁTKY (DRAMAŤÁČEK)

 

Zvu všechny odvážné děti, které si rády povídají, hrají zajímavé hry, zpívají a malují, do naší party. S námi se nudit nebudete. Pokaždé se dozvíme a naučíme něco nového jako opravdoví herci v divadle. Určitě nebude chybět převlékaní do kostýmů a výroba masek nebo loutek na představení. Přijďte mezi nás a společně zažijeme spoustu legrace.

 

 

ANGLIČTINA V POHYBU

 

Kroužek Angličtina v pohybu pomáhá dětem budovat kladný vztah k anglickému jazyku netradičním a velmi efektivním způsobem. Na každou hodinu jsou připravené zábavné pohybové aktivity a hry, které umožňují, aby děti lépe pochopily smysl anglických slov a naučily se je správně vyslovovat a používat. Díky pohybu se lehce naučí základy anglického jazyka, což jim pomůže si slovíčka i lépe pamatovat. Při kroužku jsou používány i audiovizuální pomůcky, děti se učí i říkanky a písničky.

·      děti si vybudují kladný vztah k anglickému jazyku

·      velice efektivní a netradiční způsob vyučování, při kterém děti vstřebávají

       jazyk skrze pohyb a hry

·      seznámíme je se základy angličtiny

·      pomocí pohybových aktivit děti snadno a nenásilně porozumí slovíčkům 

       a frázím

·      jednou z metod práce je používání audiovizuálních pomůcek

·      ve výuce nebudou chybět anglické říkánky a písničky

·      děti se nejlépe učí prostřednictvím her a zážitků